Rozstřik barvy DELTRON BC (báze) je nezbytný při bodových opravách i při opravách celých dílů pro dosažení optimálního vzhledu každé opravy.

 

Před aplikací báze je třeba nejprve nanést rozstřikový aditiv Max Meyer 1200 Maxifix, který slouží k pravidelnému položení zrna rozstřikované barvy

 

POSTUP:

  1. Podklad obrousit brusným papírem P800-1000 (za mokra)/ P400-500 (za sucha)
  2. Naneste 1 vrstvu aditivu Maxifix 1200 na díl, kde bude prováděn rozstřik.
  3. Naneste barvu DELTRON BC: 2 překrývající se vrstvy – tlak 2 bary a jednu záprachovou vrstvu s tlakem 1 bar, kdy s každou vrstvou musíte skončit o kousek dál (případně tzv. do klínu), abychom ošálili oko.